Kabala | ASTRO24h

Kabala

Kabala

Kabala je drevni židovski ezoterijski svjetonazor koji se oslanja na dublje tumačenje svete židovske knjige Tore (prvog petoknjižja Starog Zavjeta). Ona nastoji objasniti svijet na osnovi tumačenja brojčanih odnosa i tumačenja slova. Židovski misticizam nerazdvojni je dio Tore, Mojsijevog Petoknjižja, koji čovjeka uči kako biti ‘čovjekom’.

Riječ Kabala znači ‘tradicija’, ‘primljena doktrina’, ‘primljen nauk’, ‘primljena mudrost’.

Kabala se sastoji od tri osnovna dijela: teorijskog, meditacijskog i praktičnog.

Najstariji poznati kabalistički spis bio je Bahir iz 1. stoljeća. Kabala se ipak uglavnom prenosila usmenom predajom sve do 3. stoljeća poslije Krista kada je napisana Knjiga stvaranja (Sefer Jetzirah) koja tumači stvaranje svijeta putem mistične simbolike 10 brojeva (1 – 10) i 22 slova hebrejskog pisma koji su organizirani u dijagram koji se naziva Drvo Života.

Deset znamenki formiraju božanske manifestacije Sefirote, koje su međusobno povezani s 22 staze koje korespondiraju sa slovima hebrejskog alfabeta.

Izučavanje Kabale u narednim stoljećima najaktivnije i najproduktivnije je bilo među španjolskim Židovima, koji su u 13. stoljeću sastavili Knjiga sjaja  (Sefer ha-zohar) u kojoj su po prvi put jasno definira simbol Drveta Života. Njen navodni autor bio je rabin Moše de Leonu.

Na prijelazu iz srednjeg u novi vijek kabala utječe na zapadnu filozofiju kroz panteizam s neoplatonskim elementima, misticizam i vjerovanje u moć prirode.

Sredinom 20. stoljeća Kabala stječe sve veću popularnost u zapadnom svijetu te postaje temeljem zapadnog misticizma. Danas su sljedbenici Kabale mnoge holivudske zvijezde.

U zapadnom svijetu Kabala je tako oslobođena religijske pozadine i njene magične moći te je pretvorena u snažn psihički motivator i sredstvo osobne transformacije i dublje samospoznaje.

Prema mudrosti Kabale, u stvarnosti postoje dvije sile ili kvalitete – želja za primanjem i želja za davanjem. Želja za davanjem želi dati i ona stvara želju za primanjem te je zbog toga zovu Stvoritelj. Cjelokupna je kreacija, uključujući i nas same, manifestacija je upravo te želje za primanjem.

Sam simbol drveta života preuzet je iz biblijske priče o izgonu iz raja. Božju zapovijed ‘Ne dirajte plodove sa drveta života!’ prema Bibliji  prekršio je prvi ljudski par, a Kabala izgon iz raja vidi kao pozitivan događaj i simbol individualizacije svijesti.

Osnova kabalističkih rituala su arhetipovi i vibratorni zazivi Božjih imena. Na taj se način dubinski podsvjesni sadržaji mijenjaju prema postizanju željenog cilja.

Povezani članci

Pridruži se stotinama zadovoljnih korisnika

Promijeni svoju budućnost sada

Objavi odgovor

Promijeni svoju budućnost sad!

Sada je prilika za promjenu na bolje

Nazovi svog savjetnika